خدمات فوق تخصصی بیمارستان کودکان مفید

بخشی از خدمات مورد نیاز (نوزادان، کودکان و نوجوانان) که توسط بخش های فوق تخصصی بیمارستان کودکان مفید ارائه می گردند:

1- نوار عصب - عضله ( EMG-NCV)
2- VEP
3- کار درمانی
4- گفتار درمانی
5- سونوگرافی مغز
6- سی تی اسکن مغز و نخاع
7- نمونه برداری ( بیوپسی ) عضله و عصب
8- مونیتورینگ طولانی مدت نوار مغزی ( Long Term Monitoring = LTM )
9- نوار مغزی در بیماران بدحال بستری در PICU 
طراحی وب سایت و پشتیبانی | ویرا تیم