گالری تصاویراستیونس جانسون

استیونس جانسون

فارغ التحصیل نمونه

فارغ التحصیل نمونه

استیونس جانسون

استیونس جانسون

رزیدنت نمونه دانشگاه

رزیدنت نمونه دانشگاه

هلیکوباکتر در کودکان

هلیکوباکتر در کودکان

رزیدنت نمونه بیمارستان

رزیدنت نمونه بیمارستان

CHD.mofid

CHD.mofid

مسمومیت در کودکان

مسمومیت در کودکان

گیاهان دارویی در اشتهای کودکان

گیاهان دارویی در اشتهای کودکان

روی در اشتهای کودکان

روی در اشتهای کودکان

دوازدهمین کنگره بین المللی صرع

کسب رتبه اول پوستر - گایدلاین ایرانی (پروتکل و الگوریتم ملی) درمان استاتوس اپی لپتیکوس در کودکان

خود تحریکی

خود تحریکی

خود تحریکی

خود تحریکی

بخش 1

بخش 1

بیماریهای قلبی مادرزادی در نوزادان

بیماریهای قلبی مادرزادی در نوزادان

بخش 2

بخش 2

تقدیر

تقدیر

پوستر پروتکل ملی درمان استاتوس اپی لپتیکوس در کودکان

پوستر پروتکل ملی درمان استاتوس اپی لپتیکوس در کودکان

سخنرانی 1

سخنرانی 1

سخنرانی 2

سخنرانی 2

سخنرانی 3

سخنرانی 3

سخنرانی 4

سخنرانی 4

سخنرانی 5

سخنرانی 5

سخنرانی 6

سخنرانی 6

سخنرانی 7

سخنرانی 7

طراحی سایت
طراحی و برنامه نویسی توسط دپارتمان انفورماتیک شرکت بین المللی رکسان