خدمات تخصصی بیمارستان شهدای تجریش

بخشی از خدمات مورد نیاز (نوزادان، کودکان و نوجوانان) که توسط سایر بخش های تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان شهدای تجریش ارائه می گردند:
1- نوار عصب - عضله ( EMG-NCV)
2- VEP
3- کار درمانی
4- گفتار درمانی
5- نوروفیدبک
6- سونوگرافی مغز
7- سی تی اسکن مغز و نخاع
8- MRI مغز و نخاع و عضله
9- نمونه برداری ( بیوپسی ) عضله و عصب
10- نمونه برداری (  استریوتاکسی ) مغز
11- درمان بدخیمی های مغز و نخاع
طراحی وب سایت و پشتیبانی | ویرا تیم