منژیت باکتریایی بعد از دوره نوزادی تا 5 سالگی

منژیت باکتریایی بعد از دوره نوزادی تا 5 سالگی: علل، تشخیص و درمان
تا 3 ماه اول تولد استرپتوکوک گروه ب و پس از آن مننگوکوک ، هموفیلوس آنفلونزا و پنوموکوک از علل مهم ایجاد مننژیت باکتریایی در این محدوده سنی هستند.
علایم بالینی: شروع علایم تدریجی و موذیانه یا ناگهانی و انفجاری است. تب، تحریک پذیری، سفتی گردن، با بسته شدن ملاج؛ سردرد ، استفراغ و خواب آلودگی و بیحالی تظاهرات اولیه بیماری هستند. تشنج در 30% موارد رخ می دهد. کاهش سطح هوشیاری از علایم دیگر است.
تشخیص: تنها راه تشخیص قطعی؛ اخذ مایع مغزی ـ  نخاعی (LP) است از شمارش سلولهای خونی، کشت خون کشت ادرار و کشت نازوفارنکس هم کمک گرفته می شود. گاهی برای تشخیص سایر موارد همراه و عوارض ایجاد شده از تصویربرداری مغزی نیز استفاده می شود.   
درمان: به محض شک بالینی کودک باید بستری و درمان وریدی با حداقل دو آنتی بیوتیک؛ آغاز گردد.  هیچ تأخیری برای شروع درمان( حتی آماده شدن نتایج مایع مغزی ـ  نخاعی) جایز نیست.
متوسط طول مدت درمان: بین 10 تا 21 روز است.
طراحی وب سایت و پشتیبانی | ویرا تیم