پوستر های ارائه شدهاستیونس جانسون

استیونس جانسون

هلیکوباکتر در کودکان

CHD.mofid

مسمومیت در کودکان

گیاهان دارویی در اشتهای کودکان

روی در اشتهای کودکان

خود تحریکی

خود تحریکی

بیماریهای قلبی مادرزادی در نوزادان

پوستر پروتکل ملی درمان استاتوس اپی لپتیکوس در کودکان

طراحی سایت
طراحی و برنامه نویسی توسط دپارتمان انفورماتیک شرکت بین المللی رکسان