بروز حملات تشنج

اگركودك شما مبتلا به حملات تشنج بدون تب ( صرع ) است به اين نكات دقت کنید:
كودك شما تا زمانی كه پزشك دستور دهد بايد داروی ضد تشنج مصرف كند . هيچ گاه داروی کودکتان را خودسرانه قطع نكنيد يا مقدار آن را كاهش و یا افزایش ندهيد . كودكان مبتلا به حملات تشنج بدون تب (صرع) بايد همواره مراقبت شوند، اما به خاطر داشته باشید که فعاليت جسمی ايشان نباید به گونه ای غیر ضروری محدود شود. در زمان انجام كارهائی که با خطر سقوط یا غرق شدن همراهند و خصوصاً شنا، از نزديك مراقب كودكتان باشيد. اگر كودك شما تمايل به بالا رفتن از بلنديها، درخت، يا وسايل بازی دارد نزدیک كودك تان بمانيد.
كودكان با سابقه تشنج ممكن است با يك تب خفيف، گرمای شدید محیط، کم خوابی، فشار روحی، خستگی شدید فیزیکی، يا مصرف بعضی داروها ( مثل تئوفيلين ) دچار عود تشنج شوند. حتماً كودكتان را ازاين موارد محافظت كنيد.
طراحی وب سایت و پشتیبانی | ویرا تیم