كودکی که چند بار با تب تشنج كند، تا آخر عمر دچار حملات تشنج خواهد شد؟

در سنين 6 ماه تا 5 سالگی مغز كودكان به افزايش درجه حرارت بدن حساس است، در نتيجه 3 تا 4 درصد كودكان در اين سنين با تب های شديد (بيش از38 درجه سانتیگراد) دچار تشنج می شوند که زمان آن از چند ثانيه تا 10 دقيقه طول می كشد. در 30% موارد تشنج ناشی از تب تکرار می‌شود. اكثريت اين كودكان بعد از سن 5 سالگی دیگر دچار تشنج نمی شوند. تشنجهای بدون تب هم ممکن است در سال های بعد بهبود یابند و دیگر تکرار نشوند.
طراحی سایت
طراحی و برنامه نویسی توسط دپارتمان انفورماتیک شرکت بین المللی رکسان