علايم تشنج چيست؟

وقتی كودكی تشنج می كند ممكن است شما یک یا چند تا از این علايم را ببينيد: كودك دچاراختلال هوشياری شود يعنی اطرافيان را نشناسد، متوجه زمان و مكان نباشد، به صدا زدن شما پاسخ ندهد، يا بي هوش روی زمين بيفتد. ممکن است بدن یا اندام کودک سفت شود و یا رنگ صورت او کبود شود. شاید تنفس کودک برای حدود 30 ثانیه قطع شود و بعد از این وقتی دوباره شروع به تنفس کند شاید بسیار سطحی باشد. حركاتی غيرارادی در اعضای بدن كودك ظاهر شود. اين حركات ممكن است قسمتی از بدن يا تمام اعضا را درگير كند. ممكن است كودك به شدت دست و پا بزند، روی زمين بيفتد، سر و چشم های كودك به يك طرف بچرخد، يا اينكه فقط يك دست يا يك پای كودك دچار حركات تكان دهنده شديد شود و اين حالت چند ثانيه تا چند دقيقه طول بكشد. معمولاً اين حملات كمتر از 10 دقيقه طول می‌كشد. ممكن است كودك در زمان حمله كنترل ادرار یا مدفوع خود را از دست بدهد.گاهی كودك به صورت ناگهانی رفتاری غيرعادی نشان می دهد مثلاً بدون آنكه متوجه اطراف باشد، شروع به دويدن می‌كند. ممكن است كودك برای چند لحظه به نقطه ای خيره شده و در اين مدت متوجه اطراف نباشد.
طراحی سایت
طراحی و برنامه نویسی توسط دپارتمان انفورماتیک شرکت بین المللی رکسان